Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.03.2019 o 17:30 Obecný úrad Podzámčok

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie organizačné záležitosti
  2. 2. Správa o činnosti a finančnom hospodárení
  3. 3. Rôzne
  4. 4. Diskusia
  5. 5. Záver