Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.03.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava
    Materiály   Prevziať všetky

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 26.03.2019 16:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 26.03.2019 16:13
Schválenie programu zasadnutia

bod. Rôzne

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Proti: 1 Peter Osuský
Zdržali sa: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 26.03.2019 16:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 26.03.2019 16:16
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Miroslav Vrábel
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 26.03.2019 16:25
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava
    Materiály   Prevziať všetky