Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 04.04.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Diskusia o možnostiach vytvorenia parkovacích miest na Židovskej ulici

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Diskusia o možnostiach vytvorenia parkovacích miest na Židovskej ulici