Komisia pre dopravu – Zasadnutie 04.04.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Diskusia o možnostiach vytvorenia parkovacích miest na Židovskej ulici