Finančná komisia – Zasadnutie 11.04.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. Strategický plán verejného prístavu
  Predkladateľ: Ing. arch. Katalin Besse
 3. 3. TE – 153/2019 Personálne zmeny v spoločnosti COM-MEDIA spol. s r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 4. 4. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Komárno
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 5. 5. TE – 154/2019 Informácia KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. Zvýšenie úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 6. 6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu -Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására
 7. 7. Záver