Komisia pre kultúru – Zasadnutie 15.04.2019 o 16:30 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. INTRO – vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ MÚOP, Medická záhrada
 2. 2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 – 2022
 3. 3. Informácia o krátkodobých prenájmoch v Pistoriho paláci a o prenájmoch v kultúrnych centrách
 4. 4. Poslanecké priority a ich finančné vyčíslenie
 5. 5. Rozhodovanie o dotáciách
 6. 6. Korunovačné slávnosti
 7. 7. Hudobná skupina Kozovanka, predstavenie činnosti, plánov a snaha o dotáciu, osobná účasť vedúceho skupiny
 8. 8. Združenie Červený trpaslík, predstavenie projektu, osobná účasť
 9. 9. Diskusia
 10. 10. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. 16.30 INTRO – vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ MÚOP, Medická záhrada
 2. 2. 16.40 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 – 2022
 3. 3. 17.00 Informácia o krátkodobých prenájmoch v Pistoriho paláci a o prenájmoch v kultúrnych centrách
 4. 4. 17.10 Poslanecké priority a ich finančné vyčíslenie
 5. 5. 17.20 Rozhodovanie o dotáciách
 6. 6. 17.30 Korunovačné slávnosti
 7. 7. 18.00 Hudobná skupina Kozovanka, predstavenie činnosti, plánov a snaha o dotáciu, osobná účasť vedúceho skupiny
 8. 8. 18.20 Združenie Červený trpaslík, predstavenie projektu, osobná účasť
 9. 9. 18.30 Diskusia
 10. 10. 18.45 Záver