Komisia pre kultúru – Zasadnutie 15.04.2019 o 16:30 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
  1. 1. 16.30 INTRO – vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ MÚOP, Medická záhrada
  2. 2. 16.40 Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 – 2022
  3. 3. 17.00 Informácia o krátkodobých prenájmoch v Pistoriho paláci a o prenájmoch v kultúrnych centrách
  4. 4. 17.10 Poslanecké priority a ich finančné vyčíslenie
  5. 5. 17.20 Rozhodovanie o dotáciách
  6. 6. 17.30 Korunovačné slávnosti
  7. 7. 18.00 Hudobná skupina Kozovanka, predstavenie činnosti, plánov a snaha o dotáciu, osobná účasť vedúceho skupiny
  8. 8. 18.20 Združenie Červený trpaslík, predstavenie projektu, osobná účasť
  9. 9. 18.30 Diskusia
  10. 10. 18.45 Záver