Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 15.04.2019 o 12:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
  2. 2. Informácie z aktívu riaditeľov ZŠ
  3. 3. Programové priority na rok 2019
  4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
  2. 2. Informácie z aktívu riaditeľov ZŠ
  3. 3. Programové priority na rok 2019
  4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  5. 5. Rôzne