Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 15.04.2019 o 12:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
 2. 2. Informácie z aktívu riaditeľov ZŠ
 3. 3. Programové priority na rok 2019
 4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
 2. 2. Informácie z aktívu riaditeľov ZŠ
 3. 3. Programové priority na rok 2019
 4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 5. 5. Rôzne