Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.04.2019 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 5. 5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 7. 7. Oprava strechy I. a II. stupeň
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 11. 11. Detské ihrisko pri MŠ - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 12. 12. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 13. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 14. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 15. 3. Správa o výsledkoch kontroly
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 16. 4. Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 17. 5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 18. 6. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 19. 7. Oprava strechy I. a II. stupeň
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 20. 8. Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 21. 9. Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 22. 10. Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 23. 11. Detské ihrisko pri MŠ - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 24. 12. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh VZN č. 01/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 5. 5. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 02/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 7. 7. Oprava strechy I. a II. stupeň
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Žiadosť na automatickú závlahu areál pri Turci - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Žiadosť na automatickú závlahu cintorín a prívod vody – informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Chodníky Nová IBV, oprava chodník E519 - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 11. 11. Detské ihrisko pri MŠ - informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 12. 12. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver