Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 16.05.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Prezentácia investičného projektu Vydrica
  2. 2. Parkovacia politika
  3. 3. Dotácie