Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 06.05.2019 o 14:00 Veľká zasadačka

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.